6972755552 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Νομικά

17/05/2021 | νομικά
Αποφάσεις ΕΔΔΑ καταδίκες της Ελλάδας
Αποφάσεις ΕΔΔΑ καταδίκες της Ελλάδας για παραβιασεις ΑΡΘΡΟΥ 6 και ΑΡΘΡΟΥ 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
25/02/2021 | νομικά
Ν. 35002006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις
Νόμος 3500/2006 Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται. Διακρίνουμε την βία από την έννοια της “κακοποίησης” που είναι η ψυχολογική απόδοση της νομικής έννοιας της βίας.
25/02/2021 | νομικά
Διάσταση και διαζύγιο συζύγων -Μετοίκηση
Διάσταση και διαζύγιο συζύγων -Μετοίκηση απο οικογενειακή στέγη - Παραχώρηση της χρήσεως της οικογενειακής στέγης. Η έκδοση αποφάσεων που αφορούν ζητήματα οικογενειακά και απο τις οποίες εξαρτώνται οι σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο ίδιο πλαίσιο με τα αγροτεμάχια, τα δάνεια, τη νομή ενός χωραφιού ή των διαταγών πληρωμής. Υπάρχουν δικαιώματα που έχουν αναδειχθεί ως πιό ζωτικά για την κοινωνία και τα μελη της (π.χ. επιμέλεια, ΑΚ 57 ) στις οποίες απαιτείται η πρωτόδικη κρίση να ελεγχθεί.
25/02/2021 | νομικά
Επιμέλεια τέκνων - Εναλλασόμενη κατοικία.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΜονΠρΑθ ΧΧ/17 : Επιμέλεια τέκνων - Διατροφή. Εναλλασόμενη κατοικία. Άσκηση γονικής μέριμνας. Το Δικαστήριο ενόψει και της θέλησης του ανηλίκου τέκνου, την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του, κρίνει εν προκειμένω ότι η χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση.
25/02/2021 | νομικά
Δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και γονέα που δεν μένει μαζί του
Η πρακτική του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και, πολύ περισσότερο, στο συμφέρον του παιδιού, που έγκειται στην απόλαυση του δικαιώματός του σε ανατροφή και από τους δύο γονείς, και όχι από τον ένα, με τον άλλο να περιορίζεται σε έναν τελείως περιθωριακό -και χρονικά- ρόλο στη ζωή του. Αυτή η μη επαρκώς ικανοποιητική για το παιδί συνθήκη ισχύει, όταν και εάν, εφαρμόζονται οι ρυθμιστικές της επικοινωνίας αποφάσεις και συμφωνίες των γονέων, όταν δηλαδή συμμορφώνεται ο υπόχρεος γονέας, που μένει με το παιδί.
04/12/2018 | νομικά
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Οι Δικαστικές αποφάσεις που διαφοροποιούνται και δείχνουν την αλλαγή που έχει επέλθει ήδη στην κοινωνία.
29/10/2018 | νομικά
Εναλλασσόμενη άσκηση-κατανομή της επιμέλειας - σκεπτικό
... Η χρονική ήτοι εναλλασσόμενη άσκηση-κατανομή της επιμέλειας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί ο χωρισμός τους στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητά του...
08/10/2017 | νομικά
Απόφαση περί χρονικά κατανεμηθείσας επιμέλειας
Aπόφαση του ΜΠΑ 7131/2017 * (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) δυνάμει της οποίας κατανεμήθηκε χρονικά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων (10 και 8 ετών) τους ζυγούς μήνες στον πατέρα και τους μονούς μήνες στη μητέρα.
15/01/2017 | νομικά
Απόφαση κατανομής από το δικαστήριο της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μεταξύ των γονέων.
Ασφαλιστικά μέτρα. Συνεκδίκαση αιτήσεων προσωρινής ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στους αιτούντες εν διαστάσει συζύγους και καταβολής προσωρινής διατροφής για λογαριασμό του. Κατανομή από το δικαστήριο της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μεταξύ των γονέων του, στους οποίους ανήκε από κοινού και η γονική μέριμνα. Καταβολή από τον αιτούντα μειωμένης διατροφής για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου, δεδομένου ότι η αιτούσα θα είχε την επιμέλεια του ανήλικου μόνο για 15 ημέρες τον μήνα και από κοινού με τον καθ’ ου. Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις.
10/11/2015 | νομικά
Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση των αποφάσεων – Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ - Υπόθεση C‑400/10 PPU-Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση των αποφάσεων – Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας – Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 – Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Δικαίωμα επιμέλειας του πατέρα – Υποχρέωση προσκομίσεως αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιμέλειας των τέκνων – Επείγουσα προδικαστική διαδικασία
26/10/2015 | νομικά
Δικαστικές Αποφάσεις σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Κανονισμός 2201/2003. Εκτελεστότητα Απόφασεων σχετικά με γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.
26/10/2015 | νομικά
Ενωσιακή και αλλοδαπές νομοθεσίες
Η αναβαθμισμένη παρουσία του πατέρα στη ζωή του παιδιού -αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό μας δίκαιο- αποτυπώνεται σε κείμενα ενωσιακού δικαίου, που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων από τα Κράτη-μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να ενισχυθεί το νέο οικογενειακό μοντέλο, της ενεργούς από κοινού συμμετοχής και των δύο γονέων στην ανατροφή των τέκνων, και μετά την διάσταση/διαζύγιο/λύση του συμφώνου συμβίωσης.
24/10/2015 | νομικά
Υπ. Εσωτερικών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και δεν ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους.
17/10/2015 | νομικά
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σχέσεις γονέων και τέκνων - Διαζύγιο
Άρθρα του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων γεννημένα εντός - εκτός γάμου. Διαζύγιο
16/10/2015 | νομικά
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, γνωστή και ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
16/10/2015 | νομικά
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Η Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Νομικό οικοδόμημα με τον Ν. 2502/1997, ΦΕΚ Α' 103
16/10/2015 | νομικά
Γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.Για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000
16/10/2015 | νομικά
Συμβούλιο της Ευρώπης ΣτΕ
Ισότητα και κοινή γονεική μέριμνα-επιμέλεια :ο ρόλος του πατέρα
12/10/2015 | νομικά
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα τέκνα που ζουν σε άλλη πόλη
Η απόφαση υποχρεώνει την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα, η οποία μετοίκησε σε άλλη πόλη από αυτήν που ήταν η οικογενειακή στέγη πριν το διαζύγιο, να παραδίδει η ίδια (η μητέρα) τα παιδιά Σαββατοκύριακo παρά Σαββατοκύριακο του μήνα στο σπίτι του πατέρα, αντί για την απολύτως σχεδόν μέχρι σήμερα κρατούσα άποψη στη νομολογία ο πατέρας αποκλειστικά να παραλαμβάνει τα τέκνα από το σπίτι της μητέρας, ακόμη και αν βρίσκεται σε άλλη πόλη.
12/10/2015 | νομικά
Υπ. Παιδείας για Μαθητές χωρισμένων γονέων
Η πολιτεία με αυτή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προστατεύει το δικαίωμα του παιδιού στην από κοινού ανατροφή του και από τους δύο γονείς αλλά ταυτόχρονα και την γονεϊκή ιδιότητα των πολιτών-γονέων.
12/10/2015 | νομικά
Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την κατάρτιση, την εφαρμογή και την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου. Περιλαμβάνει δικαιώματα που δεν διασφαλίζονται από την ΕΣΔΑ.
12/10/2015 | νομικά
Γαλλικός Άρειος Πάγος
Παράδειγμα Γαλλικής Δικαστική Απόφασης από τον Γαλλικός Άρειο Πάγο Το άρθρο 373-2-9 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, που θεσπίστηκε με το νόμο της 4ης Μαρτίου 2002, δίνει τη δυνατότητα στον δικαστή να καθορίσει την κατοικία του παιδιού εναλλάξ με τον κάθε γονέα. Ο στόχος που αποτυπώθηκε με σαφήνεια του νομοθέτη είναι να ενισχύσει την αρχή της από κοινού ανατροφής του παιδιού (coparentalite) επιτρέποντας στο παιδί να ζήσει με καθένα από τους γονείς του. Εντούτοις, η εναλλαγή δεν είναι συνώνυμη με την ίση κατανομή του χρόνου μεταξύ του πατέρα και της μητέρας του παιδιού, όπως ρητώς προσδιορίζει η προβαλλόμενη απόφαση. Ο δικαστής είναι ελεύθερος στην εκτίμησή του της κατανομής του χρόνου μεταξύ της κατοικίας της μητέρας και του πατέρα. Η επιλογή του πρέπει να καθοδηγείται και να αιτιολογείται αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού.
11/10/2015 | νομικά
Ν. 3719/08 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις
Υπόδειγμα Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο δηλαδή το οποίο θα μπορεί να υποκαταστήσει το γάμο, διασφαλίζοντας στα δύο μέρη τα οφέλη που απορρέουν από αυτόν. Η πράξη αυτή θα τους καθιστά ουσιαστικά συζύγους, με όλα σχεδόν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά και με μια σημαντική διαφορά: θα έχουν τη δυνατότητα να χωρίσουν, αποφεύγοντας τη διαδικασία του διαζυγίου.
01/10/2015 | νομικά
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)
Κύρωση και από την Ελλάδα, με τον νόμο υπ'αρ. 2101/1992 (ΦΕΚ Α 192) της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 1992.
01/10/2015 | νομικά
Ν.Δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256, τ. Α΄ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2400/1996 – ΦΕΚ 96, τ. Α΄ και το Ν. 3344/2005 – ΦΕΚ 133, τ. Α΄.
30/09/2014 | νομικά
Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
31/03/2013 | νομικά
Η Πρώτη Απόφαση Δικαστηρίου για Συνεπιμέλεια στην Ελλάδα
Δικαστής του Πρωτοδικείου Τρικάλων εξέδωσε προσωρινή διαταγή για υπόθεση αντιδικίας μεταξύ συζύγων σε επιμέλεια τεκνων σύμφωνα με την οποία «η επιμέλεια παραμένει κοινή».
13/12/2012 | νομικά
Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιου προς τον ΟΗΕ -2012
Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς τον ΟΗΕ-2012 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 18) ΚΕΦ 8 

ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 Ήταν μια πολύ όμορφη και πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Νοιώθω ότι φεύγω από εδώ με πολλά εφόδια και πολύ πιο καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσω καταστάσεις που αφορούν το διαζύγιο και το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ηλιάνα

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις που μας προσφέρατε! Είμαι σίγουρη ότι θα με βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία μου ως παιδαγωγός.

Σοφία

 Ο ΓΟΝ.ΙΣ αποτελεί για μένα μια αλλαγή πορείας! Μια αλλαγή χωρίς αυτοκαταστροφή, χωρίς αυτοτιμωρία, αλλά γεμάτη διάθεση για ζωή!

Χρήστος Δ

 Ο ΓΟΝ.ΙΣ ήταν για μένα η βοήθεια που χρειαζόμουν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη βοήθεια και θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στην κα Μαίρη που με δέχτηκε όσο και στην κα Βάσω που με ανέλαβε και είμαι ήδη πολύ καλύτερα!

Ιωάννα Κ

Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας, δηλαδή την επιδίωξη του αυτονόητου. Την ίση και ισορροπημένη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών. Και το κυριότερο την επίρρωση του πραγματικού και αναγκαίου ρόλου του πατέρα, μετά το χωρισμό.

Καλπίδου Ελισσάβετ